Koordinaciono telo za borbu protiv nasilja u osnovnim i srednjim školama u Novom Sadu na današnjoj sednici jednoglasno je usvojilo Preporuku školama da se učenicima zabrani unošenje navijačkih rekvizita i odeće sa simbolima klubova. Ova Preporuka, kako je objašnjeno na sednici, u skladu je sa Zakonom o obrazovanju, statutima škola i pravilnicima, a za njeno sprovođenje će biti zaduženi direktori škola.

Kako je na sednici istakao predsednik Koordinacionog tela za borbu protiv nasilja u osnovnim i srednjim školama i član Gradskog veća za obrazovanje mr Vladimir Jelić, navijačkim simbolima nije mesto u školi.

– Takvi simboli često budu razlog za svađu i sukobe između pojedinih učenika koji se neretko završe i nasiljem. Zbog toga tražimo od škola da opominju decu i ne dozvole unos navijačkih simbola – istakao je predsednik Koordinacionog tela i član Gradskog veća mr Vladimir Jelić.

Na današnjoj sednici, v.d. načelnica Gradske uprave za obrazovanje Lidija Tomaš informisala je članove Koordinacionog tela o učešću na međunarodnoj konferenciji “Prevencija je moguća”, održanoj na Islandu. Kako je objasnila, učešće na konferenciji je omogućilo uvid na koji način u praksi funkcioniše takozvani Islandski model, te kako i u kojim okolnostima on daje rezultate.

– Koordinaciono telo je u prethodnom periodu usvojilo Akcioni plan u okviru kojeg se nalaze mere i iz Islandskog model, mere koje ćemo primenjivati na nivou škola na teritoriji Grada Novog Sada – precizirala je Tomaš.

Ona je dodala da su učesnicima konferencije bili predstavnici većine svetskih i evropskih zemlja, a da je Islandski model patentiran u okviru Svetske organizacije za mlade, pa se i primenjuje na različitim kontinentima i državama.

– Zaključak konferencije jeste da model veoma dobro funkcioniše, da sve mere koje se primenjuju u okviru njega daju značajne rezultate – zaključila je Tomaš.