Članovi Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini na današnjoj sednici prihvatili su Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Doma zdravlja “Novi Sad” za 2018. godinu i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Na današnjoj sednici prihvaćeni su i Izveštaj o radu i poslovanju Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad za prethodnu godinu, kao i Izveštaj o radu Centra za socijalni rad Grada Novog Sada za 2018. godinu. Članovi Saveta prihvatili su i Predlog zaključka sa Izveštajem o sprovedenom postupku kontrole nad radom i poslovanjem zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Grad Novi Sad na dan 11.04.2019. godine.

Prihvaćeni predlozi upućeni su Skupštini grada na razmatranje.