Чланови Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини на данашњој седници прихватили су Годишњи извештај о раду и пословању Дома здравља “Нови Сад” за 2018. годину и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

На данашњој седници прихваћени су и Извештај о раду и пословању Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад за претходну годину, као и Извештај о раду Центра за социјални рад Града Новог Сада за 2018. годину. Чланови Савета прихватили су и Предлог закључка са Извештајем о спроведеном поступку контроле над радом и пословањем здравствених установа чији је оснивач Град Нови Сад на дан 11.04.2019. године.

Прихваћени предлози упућени су Скупштини града на разматрање.