Članovi Saveta za komunalne delatnosti na današnjoj sednici prihvatili su Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o javnom prevozu putnika na teritoriji Grada Novog Sada i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Na današnjoj sednici prihvaćeni su izveštaji o realizaciji programa poslovanja JKP “Zoohigijena i Veterina Novi Sad”, JKP “Vodovod i kanalizacija”, JKP “Informatika”, JKP “Gradsko zelenilo”, JKP “Tržnica”, JKP “Lisje” i JKP “Čistoća”, svi za 2018. godinu. Većinom glasova prihvaćeni su predlozi rešenja o davanju saglasnosti na odluke Nadzornih odbora JKP “Gradsko zelenilo”, JKP “Tržnica”, JKP “Informatika”, JKP “Čistoća”, JKP “Vodovod i kanalizacija” i JKP “Lisje” o raspodeli dobiti za 2018. godinu.

Savet je prihvatio Predlog odluke o izmenama Odluke o proizvodnji, distribuciji i snabdevanju toplotnom energijom iz Toplifikacionog sistema Grada Novog Sada, potom Informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad, za period 01. januar – 31. mart 2019. godine, Predlog odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća “Novi Sad” Novi Sad, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa poslovanja JGSP “Novi Sad” za 2019. godinu, Izveštaj o radu Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada za 2018. godinu, Plan rada Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada za 2019. godinu i Predlog odluke o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Novog Sada u javnu svojinu Republike Srbije bez naknade.

Prihvaćeni predlozi upućeni su Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.