Чланови Савета за комуналне делатности на данашњој седници прихватили су Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

На данашњој седници прихваћени су извештаји о реализацији програма пословања ЈКП “Зоохигијена и Ветерина Нови Сад”, ЈКП “Водовод и канализација”, ЈКП “Информатика”, ЈКП “Градско зеленило”, ЈКП “Тржница”, ЈКП “Лисје” и ЈКП “Чистоћа”, сви за 2018. годину. Већином гласова прихваћени су предлози решења о давању сагласности на одлуке Надзорних одбора ЈКП “Градско зеленило”, ЈКП “Тржница”, ЈКП “Информатика”, ЈКП “Чистоћа”, ЈКП “Водовод и канализација” и ЈКП “Лисје” о расподели добити за 2018. годину.

Савет је прихватио Предлог одлуке о изменама Одлуке о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом из Топлификационог система Града Новог Сада, потом Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад, за период 01. јануар – 31. март 2019. године, Предлог одлуке о дугорочном кредитном задужењу Јавног градског саобраћајног предузећа “Нови Сад” Нови Сад, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања ЈГСП “Нови Сад” за 2019. годину, Извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада за 2018. годину, План рада Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада за 2019. годину и Предлог одлуке о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада у јавну својину Републике Србије без накнаде.

Прихваћени предлози упућени су Скупштини Града Новог Сада на разматрање.