Na dnevnom redu današnje sednice Saveta za međunacionalne odnose Grada Novog Sada bilo je davanje mišljenja na Predlog rešenja o davanju naziva platou u Novom Sadu, broj 020-163/2019-I (Plato Melanije Bugarinović), Predlog rešenja o davanju naziva ulici u Novom Sadu, broj 020-164/2019-I (Ulica Ignaca Šena), Predlog rešenja o davanju naziva ulici u Novom Sadu, broj 020-165/2019-I (Ulica Miodraga Pavlovića) i Predlog rešenja o davanju naziva ulici u Ledincima, broj 020-166/2019-I (Ulica Donje provalije).

Članice i članovi Saveta nisu imali primedbi i jednoglasno su prihvatili sva četiri predloga rešenja i to: predlog da prilazni plato u kompleksu Muzičke škole „Isidor Bajić“ i Baletske škole sa kocertnom dvoranom dobije naziv po Melaniji Bugarinović, zatim predloge da dve nove ulice koje nemaju naziv na području „Mali Beograd-Veliki rit“ dobiju naziv po Ignacu Šenu i Miodragu Pavloviću i predlog da se novoj ulici koja nema naziv u Ledincima da naziv Donje provalije.

Svi ovi predlozi biće upućeni na narednu sednicu Skupštine Grada na dalje razmatranje i usvajanje.