На дневном реду данашње седнице Савета за међунационалне односе Града Новог Сада било је давање мишљења на Предлог решења о давању назива платоу у Новом Саду, број 020-163/2019-I (Плато Меланије Бугариновић), Предлог решења о давању назива улици у Новом Саду, број 020-164/2019-I (Улица Игнаца Шена), Предлог решења о давању назива улици у Новом Саду, број 020-165/2019-I (Улица Миодрага Павловића) и Предлог решења о давању назива улици у Лединцима, број 020-166/2019-I (Улица Доње провалије).

Чланице и чланови Савета нису имали примедби и једногласно су прихватили сва четири предлога решења и то: предлог да прилазни плато у комплексу Музичке школе „Исидор Бајић“ и Балетске школе са коцертном двораном добије назив по Меланији Бугариновић, затим предлоге да две нове улице које немају назив на подручју „Мали Београд-Велики рит“ добију назив по Игнацу Шену и Миодрагу Павловићу и предлог да се новој улици која нема назив у Лединцима да назив Доње провалије.

Сви ови предлози биће упућени на наредну седницу Скупштине Града на даље разматрање и усвајање.