Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja na današnjoj sednici većinom glasova prihvatili su Izveštaj o realizaciji  Godišnjeg programa poslovanja Javnog preduzeća “Urbanizam” Zavod za urbanizam Novi Sad za 2018. godinu sa Finansijskim izveštajem JP “Urbanizam” Zavod za urbanizam Novi Sad za ovu godinu i Predlog rešenja o davanju saglanosti na Odluku o raspodeli dobiti JP “Urbanizam” Zavod za urbanizam Novi Sad za 2018. godinu i uputili ih Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Na današnjoj sednici, većinom glasova Saveta, prihvaćeni su i Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije kompleksa Instituta u Sremskoj Kamenici, potom Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti za 2019. godinu, koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada i Predlog odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju nepokretnostima u javnoj svojini Grada Novog Sada.

Prihvaćeni predlozi naći će se pred odbornicima i odbornicama na narednoj sednici gradskog parlamenta.