Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања на данашњој седници већином гласова прихватили су Извештај о реализацији  Годишњег програма пословања Јавног предузећа “Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад за 2018. годину са Финансијским извештајем ЈП “Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад за ову годину и Предлог решења о давању сагланости на Одлуку о расподели добити ЈП “Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад за 2018. годину и упутили их Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

На данашњој седници, већином гласова Савета, прихваћени су и Предлог одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици, потом Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности за 2019. годину, које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада и Предлог одлуке о прибављању, располагању и управљању непокретностима у јавној својини Града Новог Сада.

Прихваћени предлози наћи ће се пред одборницима и одборницама на наредној седници градског парламента.