Članovi Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini na današnjoj sednici većinom glasova prihvatilu su Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad za 2018. godinu i Godišnji izveštaj o radu i posloanju Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad za prošlu godinu i uptuili ih Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Na današnjoj sednici, većinom glasova Saveta, prihvaćeni su Predlog rešenja o davanju saglasnosti na konačni Nacrt ugovora o koncesiji za obavljanje farmaceutske zdravstvene delatnosti na primarnom nivou na teritoriji Grada Novog Sada, potom Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja Doma zdravlja “Novi Sad” Novi Sad za 2019. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad za 2019. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad za 2019. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad za 2019. godinu i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad Grada Novog Sada za 2019. godinu.

O prihvaćenim predlozi raspravljaće odbornici i odbornice na narednoj sednici Skupštine grada.