Чланови Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини на данашњој седници већином гласова прихватилу су Годишњи извештај о раду и пословању Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад за 2018. годину и Годишњи извештај о раду и послоању Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад за прошлу годину и уптуили их Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

На данашњој седници, већином гласова Савета, прихваћени су Предлог решења о давању сагласности на коначни Нацрт уговора о концесији за обављање фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу на територији Града Новог Сада, потом Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и развоја Дома здравља “Нови Сад” Нови Сад за 2019. годину, Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и развоја Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад за 2019. годину, Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и развоја Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад за 2019. годину, Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и развоја Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад за 2019. годину и Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад Града Новог Сада за 2019. годину.

О прихваћеним предлози расправљаће одборници и одборнице на наредној седници Скупштине града.