Članovi Saveta za ekonomski razvoj grada su na danas održanoj sednici većinom glasova prihvatili Izveštaj o realizaciji Programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i Programom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za period januar-decembar 2018. godine.

Na osnovu ovog Izveštaja može se zaključiti da je 2018. godina bila izuzetno uspešna godina, kako u promociji tako i u razvoju turističke ponude Grada Novog Sada. Ostvaren je rast dolazaka za 9,9 % i noćenja za 23 %, kako je objavio Republički zavod za statistiku. Turistička organizacija Grada Novog Sada je imala veliki broj promotivnih nastupa u zemlji i inostranstvu, podržala je veliki broj kongresa, sprovela je kontinuiranu kampanju na medijima, internet portalima i društvenim mrežama. Realizovana je četvrta faza postavljanja informativne turističke signalizacije, kao i veliki broj projektnih aktivnosti, organizovane su promotivne turističke ture i nastavljena je saradnja sa turističkom privredom Novog Sada. Odštampan je raznovrstan promotivni materijal kojim je promovisan Novi Sad, a u toku 2018. godine Grad Novi Sad i Turistička organizacija Grada Novog Sada su više puta nagrađivani.

Savet je usvojio i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i Programom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2019. godinu.

U delu programa koji se odnosi na Finansijski plan Turističke organizacije Grada Novog Sada za 2019. godinu izvršene su izmene, koje se odnose na prihode iz budžeta Grada Novog Sada, a koji se uvećavaju za iznos od 7.500.000,00 dinara i sada iznose 73.318.211,00 dinara. Uvećanja se odnose materijalne troškove u visini od 500.000,00 dinara, stalne troškove u visini od 500.000,00 dinara i usluge po ugovoru u visini od 6.500.000,00 dinara. Planirani iznos sredstava iz boravišne takse u iznosu od 50.000.000,00 dinara ostaje nepromenjen.

Na današnjoj sednici usvojen je i upućen na sednicu Skupštine Grada na dalje raljzmatranje i Predlog godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Novog Sada za 2019. godinu.