Чланови Савета за економски развој града су на данас одржаној седници већином гласова прихватили Извештај о реализацији Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и Програмом и планом промотивних активности Града Новог Сада за период јануар-децембар 2018. године.

На основу овог Извештаја може се закључити да је 2018. година била изузетно успешна година, како у промоцији тако и у развоју туристичке понуде Града Новог Сада. Остварен је раст долазака за 9,9 % и ноћења за 23 %, како је објавио Републички завод за статистику. Туристичка организација Града Новог Сада је имала велики број промотивних наступа у земљи и иностранству, подржала је велики број конгреса, спровела је континуирану кампању на медијима, интернет порталима и друштвеним мрежама. Реализована је четврта фаза постављања информативне туристичке сигнализације, као и велики број пројектних активности, oрганизоване су промотивне туристичке туре и настављена је сарадња са туристичком привредом Новог Сада. Одштампан је разноврстан промотивни материјал којим је промовисан Нови Сад, a u току 2018. године Град Нови Сад и Туристичка организација Града Новог Сада су више пута награђивани.

Савет је усвојио и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и Програмом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2019. годину.

У делу програма који се односи на Финансијски план Туристичке организације Града Новог Сада за 2019. годину извршене су измене, које се односе на приходе из буџета Града Новог Сада, а који се увећавају за износ од 7.500.000,00 динара и сада износе 73.318.211,00 динара. Увећања се односе материјалне трошкове у висини од 500.000,00 динара, сталне трошкове у висини од 500.000,00 динара и услуге по уговору у висини од 6.500.000,00 динара. Планирани износ средстава из боравишне таксе у износу од 50.000.000,00 динара остаје непромењен.

На данашњој седници усвојен је и упућен на седницу Скупштине Града на даље раљзматрање и Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2019. годину.