Danas je održana LI sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su doneta sledeća akta:

1. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2019. godinu

2. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2018. godinu sa Finansijskim izveštajem Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2018. godinu

3. Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa poslovanja Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad za 2018. godinu sa Finansijskim izveštajem Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad za 2018. godinu

4. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2018. godinu sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2018. godinu

5. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2018. godinu sa Redovnim godišnjim finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2018. godinu

6. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2018. godinu sa Finansijskim izveštajem Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2018. godinu

7. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2018. godinu

8. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad za 2018. godinu

9. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2018. godinu

10. Izveštaj o radu i poslovanju Pozorišta mladih, Novi Sad za 2018. godinu

11. Izveštaj o radu i poslovanju Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“, Futog za 2018. godinu

12. Izveštaj o radu i poslovanju Kulturnog centra „Rumenka“, Rumenka za 2018. godinu

13. Izveštaj o radu i poslovanju Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2018. godinu

14. Izveštaj o radu i poslovanju Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Kisač“, Kisač za 2018. godinu

15. Izveštaj o radu i poslovanju Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2018. godinu

16. Izveštaj o radu i poslovanju Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin za 2018. godinu

17. Izveštaj o radu i poslovanju Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2018. godinu

18. Izveštaj o radu i poslovanju Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2018. godinu

19. Izveštaj o radu i poslovanju „Novosadskog pozorišta – Újvidéki Színház”, Novi Sad za 2018. godinu

20. Izveštaj o radu i poslovanju Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad za 2018. godinu

21. Izveštaj o radu i poslovanju Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2018. godinu

22. Izveštaj o radu Fondacije „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“, Novi Sad za 2018. godinu

23. Izveštaj o radu Fonda za unapređenje vokalne umetnosti mladih „Melanije Bugarinović i ćerke Mirjane Kalinović-Kalin“ u Novom Sadu za 2018. godinu

24. Izveštaj o realizaciji Programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i Programom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za period januar-decembar 2018. godine

25. Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad za 2018. godinu

26. Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad za 2018. godinu

27. Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Apoteke Novi Sad za 2018. godinu

28. Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije kompleksa Instituta u Sremskoj Kamenici

29. Odluka o boravišnoj taksi

30. Odluka o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju nepokretnostima u javnoj svojini Grada Novog Sada

31. Odluka o izmenama Odluke o uređenju Grada Novog Sada

32. Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

33. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Novog Sada

34. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o obavljanju komunalne delatnosti održavanje javnih zelenih površina

35. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o taksi prevozu na teritoriji Grada Novog Sada

36. Odluka o izmenama Odluke o držanju domaćih životinja

37. Odluka o izmenama Odluke o upravljanju kejom u Gradu Novom Sadu

38. Odluka o izmenama Odluke o održavanju čistoće

39. Odluka o manifestaciji „EXIT“ kao manifestaciji od izuzetnog značaja za Grad Novi Sad

40. Odluka o prihvatanju izmirenja neizmirenih obaveza zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Grad Novi Sad

41. Rešenje o davanju saglasnosti na konačni Nacrt ugovora o koncesiji za obavljanje farmaceutske zdravstvene delatnosti na primarnom nivou na teritoriji Grada Novog Sada

42. Odluka o izmenama Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2019. godinu

43. Odluka o izmenama Odluke o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2019. godini

44. Odluka o izmenama Odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2019. godinu

45. Odluka o Programu mera za unapređenje uslova života u naseljenim mestima Ledinci i Stari Ledinci za 2019. godinu

46. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2019. godinu

47. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2019. godinu

48. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2019. godinu

49. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2019. godinu

50. Odluka o izmeni Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2019. godinu

51. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti za 2019. godinu, koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada

52. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2019. godinu

53. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2019. godinu

54. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2019. godinu

55. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2019. godinu

56. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2019. godinu

57. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2019. godinu

58. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2019. godinu

59. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada Pozorišta mladih, Novi Sad za 2019. godinu

60. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad za 2019. godinu

61. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2019. godinu

62. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2019. godinu

63. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2019. godinu

64. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada “Novosadskog pozorišta – Újvidéki Szinház”, Novi Sad za 2019. godinu

65. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin za 2019. godinu

66. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“, Futog za 2019. godinu

67. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Kisač“, Kisač za 2019. godinu

68. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Kulturnog centra „Rumenka“, Rumenka za 2019. godinu

69. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad za 2019. godinu

70. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i Programom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2019. godinu

71. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja Doma zdravlja „Novi Sad“ Novi Sad za 2019. godinu

72. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad za 2019. godinu

73. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad za 2019. godinu

74. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad za 2019. godinu

75. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja Apoteke Novi Sad za 2019. godinu

76. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad Grada Novog Sada za 2019. godinu

77. Godišnji programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Novog Sada za 2019. godinu

78. Zaključak o Informaciji o uspostavljanju zaloge na potraživanjima po ugovorima o zakupu Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad i davanju sredstva finansijskog obezbeđenja, u cilju realizacije Odluke o zaduživanju putem kredita Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad

79. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Agencije za energetiku Grada Novog Sada

– Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Fonda za unapređenje vokalne umetnosti mladih „Melanije Bugarinović i ćerke Mirjane Kalinović-Kalin“ u Novom Sadu

– Rešenje o prestanku dužnosti tri člana Upravnog odbora Fonda za unapređenje vokalne umetnosti mladih „Melanije Bugarinović i ćerke Mirjane Kalinović-Kalin“ u Novom Sadu

– Rešenje o imenovanju pet članova Upravnog odbora Fonda za unapređenje vokalne umetnosti mladih „Melanije Bugarinović i ćerke Mirjane Kalinović-Kalin“ u Novom Sadu

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije „Svetozar Marković“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Škole za dizajn „Bogdan Šuput“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Škole za dizajn „Bogdan Šuput“, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Apoteke Novi Sad

– Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Apoteke Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Doma zdravlja „Novi Sad“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Doma zdravlja „Novi Sad“, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i dva člana Upravnog odbora Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika i dva člana Upravnog odbora Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i člana Nadzornog odbora Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i članova Privremenog upravnog odbora Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Đura Jakšić“, Kać