Данас је одржана LI седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су донета следећа акта:

1. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину

2. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину са Финансијским извештајем Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину

3. Извештај о реализацији Годишњег програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2018. годину са Финансијским извештајем Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2018. годину

4. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2018. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2018. годину

5. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2018. годину са Редовним годишњим финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2018. годину

6. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2018. годину са Финансијским извештајем Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2018. годину

7. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад о расподели добити за 2018. годину

8. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2018. годину

9. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2018. годину

10. Извештај о раду и пословању Позоришта младих, Нови Сад за 2018. годину

11. Извештај о раду и пословању Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог за 2018. годину

12. Извештај о раду и пословању Културног центра „Руменка“, Руменка за 2018. годину

13. Извештај о раду и пословању Стеријиног позорја, Нови Сад за 2018. годину

14. Извештај о раду и пословању Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач за 2018. годину

15. Извештај о раду и пословању Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2018. годину

16. Извештај о раду и пословању Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин за 2018. годину

17. Извештај о раду и пословању Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад за 2018. годину

18. Извештај о раду и пословању Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2018. годину

19. Извештај о раду и пословању „Новосадског позоришта – Újvidéki Színház”, Нови Сад за 2018. годину

20. Извештај о раду и пословању Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад за 2018. годину

21. Извештај о раду и пословању Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2018. годину

22. Извештај о раду Фондације „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, Нови Сад за 2018. годину

23. Извештај о раду Фонда за унапређење вокалне уметности младих „Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом Саду за 2018. годину

24. Извештај о реализацији Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и Програмом и планом промотивних активности Града Новог Сада за период јануар-децембар 2018. године

25. Годишњи извештај о раду и пословању Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад за 2018. годину

26. Годишњи извештај о раду и пословању Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад за 2018. годину

27. Годишњи извештај о раду и пословању Апотеке Нови Сад за 2018. годину

28. Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици

29. Одлука о боравишној такси

30. Одлука о прибављању, располагању и управљању непокретностима у јавној својини Града Новог Сада

31. Одлука о изменама Одлуке о уређењу Града Новог Сада

32. Одлука о измени Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

33. Одлука о изменама и допунама Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада

34. Одлука о изменама и допуни Одлуке о обављању комуналне делатности одржавање јавних зелених површина

35. Одлука о изменама и допунама Одлуке о такси превозу на територији Града Новог Сада

36. Одлука о изменама Одлуке о држању домаћих животиња

37. Одлука о изменама Одлуке о управљању кејом у Граду Новом Саду

38. Одлука о изменама Одлуке о одржавању чистоће

39. Одлука о манифестацији „EXIT“ као манифестацији од изузетног значаја за Град Нови Сад

40. Одлука о прихватању измирења неизмирених обавеза здравствених установа чији је оснивач Град Нови Сад

41. Решење о давању сагласности на коначни Нацрт уговора о концесији за обављање фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу на територији Града Новог Сада

42. Одлука о изменама Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2019. годину

43. Одлука о изменама Одлуке о Програму финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2019. години

44. Одлука о изменама Одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2019. годину

45. Одлука о Програму мера за унапређење услова живота у насељеним местима Лединци и Стари Лединци за 2019. годину

46. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2019. годину

47. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2019. годину

48. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину

49. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину

50. Одлука о измени Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2019. годину

51. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности за 2019. годину, које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада

52. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2019. годину

53. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2019. годину

54. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину

55. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину

56. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2019. годину

57. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2019. годину

58. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Стеријиног позорја, Нови Сад за 2019. годину

59. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма рада Позоришта младих, Нови Сад за 2019. годину

60. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма рада Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад за 2019. годину

61. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2019. годину

62. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2019. годину

63. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма рада Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад за 2019. годину

64. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допунама Програмa рада “Новосадског позоришта – Újvidéki Szinház”, Нови Сад за 2019. годину

65. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин за 2019. годину

66. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма рада Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог за 2019. годину

67. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач за 2019. годину

68. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма рада Културног центра „Руменка“, Руменка за 2019. годину

69. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад за 2019. годину

70. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и Програмом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2019. годину

71. Решење о давању сагласности на Програм рада и развоја Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину

72. Решење о давању сагласности на Програм рада и развоја Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад за 2019. годину

73. Решење о давању сагласности на Програм рада и развоја Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад за 2019. годину

74. Решење о давању сагласности на Програм рада и развоја Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад за 2019. годину

75. Решење о давању сагласности на Програм рада и развоја Апотеке Нови Сад за 2019. годину

76. Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад Града Новог Сада за 2019. годину

77. Годишњи програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2019. годину

78. Закључак о Информацији о успостављању залоге на потраживањима по уговорима о закупу Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад и давању средства финансијског обезбеђења, у циљу реализације Одлуке о задуживању путем кредита Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад

79. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о престанку дужности председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад

– Решење о именовању председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленилo“ Нови Сад

– Решење о именовању члана Управног одбора Агенције за енергетику Града Новог Сада

– Решење о разрешењу члана Управног одбора Фонда за унапређење вокалне уметности младих „Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом Саду

– Решење о престанку дужности три члана Управног одбора Фонда за унапређење вокалне уметности младих „Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом Саду

– Решење о именовању пет чланова Управног одбора Фонда за унапређење вокалне уметности младих „Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом Саду

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Гимназије „Светозар Марковић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Школе за дизајн „Богдан Шупут“, Нови Сад

– Решење о именовању члана Школског одбора Школе за дизајн „Богдан Шупут“, Нови Сад

– Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Апотеке Нови Сад

– Решење о именовању вршиоца дужности директора Апотеке Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Управног одбора Дома здравља „Нови Сад“, Нови Сад

– Решење о именовању члана Управног одбора Дома здравља „Нови Сад“, Нови Сад

– Решење о престанку дужности председника и два члана Управног одбора Културног центра Новог Сада, Нови Сад

– Решење о именовању председника и два члана Управног одбора Културног центра Новог Сада, Нови Сад

– Решење о престанку дужности председника и члана Надзорног одбора Културног центра Новог Сада, Нови Сад

– Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора Културног центра Новог Сада, Нови Сад

– Решење о именовању члана Управног одбора Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад

– Решење о именовању председника и члана Управног одбора Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад

– Решење о престанку дужности председника и чланова Привременог управног одбора Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад

– Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Ђура Јакшић“, Каћ