Konferencija o društvenim inovacijama, tokom koje će 40 mladih učesnika 13 zemalja balkanskog regiona učestovavati u četvorodnevnoj obuci “Balkan Social Hackathon”-a u cilju planiranja, dizajniranja i kreiranja prototipa pametnih digitalnih rešenja za društvene izazove, otvorena je danas u KS Svilara.28-6-19-1

Učesnike i goste Konferencije pozdravio je predsednik Skupštine Grada Novog Sada Zdravko Jelušić, poručivši da “potreba za inovacijama nikada ne prestaje”.

– Pored tehnoloških inovacija, o kojima se najčešće govori u poslednjih nekoliko godina, društvene inovacije dobijaju sve više na značaju. One su potrebne svuda, a naročito tamo gde su zahtevi veliki, a resursi oskudni. Praktično, potrebne su u svim sferama društva, od informisanja, zdravlja, pa do obrazovanja. A najviše su neophodne javnom sektoru koji pruža usluge najvećem broju građana i građanki – kazao je predsednik Skupštine grada Zdravko Jelušić, dodajući da su mladi ljudi u našem gradu pokazali da su više nego dobro razumeli koncept društvenih inovacija i njihov značaj za društvo u celini, demonstrirajući je kroz odlučnost da unesu značajne promene i boje u svoj Grad, da zajednički rade na stvaranju održivih struktura i mehanizama za učešće mladih.28-6-19-2

On je podsetio da je Grad Novi Sad doneo Strategiju za mlade, Akcioni plan za mlade, ali i druge dokumente suštinski važnih za održivi razvoj grada.

– Time pokazujemo da razumemo potrebe mladih i da, što je još važnije, postoji spremnost da se iznađu načini da se obezbede najbolji moguće uslovi za život svih građana, a to se najviše odnosi na vas mlade, one koji će u narednom periodu nastaviti da žive u ovom gradu i u njemu grade svoju budućnost – obratio se učesnicima Konferencije predsednik gradskog parlamenta.28-6-19-3

Pomoćnica pokrajinskog sekretara za sport i omladinu Aranka Binder istakla je da AP Vojvodine mlade prepoznaje kao resurs.

– Zadovoljenje potreba mladih rešavanjem njihovih bitnih problema, stvaranje uslova za razvoj svih njihovih trenutnih potencijala je naš pristup mladima i omladinskoj politici. Aktivno učešće mladih u različitim procesima, posebno onima koji će uticati na kvalitet života ne samo mladih, već i cele zajednice, jedan je od ciljeva socijalnih inovacija i potreba da ove inicijative podrže institucije – zaključila je Binder.28-6-19-4

Koordinatorka za međunarodnu saradnju OPENS-a Valentina Antić objasnila je da se od sedam stubova kojima se predstavlja Omladinska prestonica Evrope, jedan stub bavi inovacijama.

– Otuda smo danas ovde da pričamo o društvenim i socijalnim inovacijama u polju rada sa mladima i da osnažimo mlade ljude da koriste nove tehnologije, kako bi napravili i izgradili bolju lokalnu zajednicu – precizirala je Antić.

Kako je rečeno na otvaranju, društvene inovacije su nove ideje koje zadovoljavaju društvene potrebe, stvaraju društvene odnose i formiraju nove saradnje. Ove inovacije mogu biti proizvodi, usluge ili modeli koji se bave nepotpunim potrebama. Konferencija o društvenim inovacijama traje četiri dana, a organizator je “European Youth Award” uz podršku OPENS-a.