Članovi Saveta za komunalne delatnosti na današnjoj sednici prihvatili su Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP “Novosadska toplana” Novi Sad o raspodeli dobiti za 2018. godinu i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatarnje.

Saveta je prihvatio i Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti JKP “Vodovod i kanalizacija” Novi Sad za 2019. godinu, kao i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja JKP “Vodovod i kanalizacija” Novi Sad za 2019. godinu i uputio ih Skupštini grada na razmatranje.

O prihvaćenim predlozima raspravljaće odbornici i odbornice na sednici Skupštine, koja se održava 15. jula.