Чланови Савета за комуналне делатности на данашњој седници прихватили су Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП “Новосадска топлана” Нови Сад о расподели добити за 2018. годину и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматарње.

Савета је прихватио и Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности ЈКП “Водовод и канализација” Нови Сад за 2019. годину, као и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП “Водовод и канализација” Нови Сад за 2019. годину и упутио их Скупштини града на разматрање.

О прихваћеним предлозима расправљаће одборници и одборнице на седници Скупштине, која се одржава 15. јула.