Савет за културу данас је већином гласова прихватио Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Позоришта младих, Нови Сад и упутио га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Предлогом решења се прецизира седиште Позоришта младих, јер је ова установа за обављање своје делатности користила пословни простор у Новом Саду на адреси Игњата Павласа 8, које су чиниле три канцеларије управе позоришта, као и пословни простор на адреси Игњата Павласа 4, где се налазе позоришне сале и остале канцеларије управе позоришта. Као седиште позоришта, регистрована је била адреса Игњата Павласа 8, а имајући у виду да је у 2018. години, објекат на овој адреси у процесу реституције враћен приватним власницима, позориште је своју делатност наставило да обавља само у објекту на адреси Игњата Павласа 4. Овај објекат је, такође, враћен судском одлуком у процесу реституције Соколском друштву Војводине, са којим је Позориште младих августа 2018. године закључило Уговор о закупу пословног простора и као своје седиште регистровало Улицу Игњата Павласа 4.

О Предложеном решењу расправљаће одборници и одборнице на седници Скупштине града заказаној за понедељак, 15. јула.