Danas je održana LII sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su doneta sledeća akta:

1. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu u severnom delu grada, duž puteva M-7 i E-75 u Novom Sadu (lokalitet severno od Industrijske ulice i istočno od Državnog puta IB-12 (M7))

2. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Veternik (pet lokaliteta)

3. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između ulica Futoške, Hajduk Veljkove, Rumenačke i Subotičkog bulevara u Novom Sadu (lokalitet opšteg gradskog centra uz Ulicu braće Popović i dr.)

4. Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije infrastrukturnog koridora auto-puta E-75 na administrativnom području Grada Novog Sada (lokalitet Motel „Minut-Majur“, na km 120+350)

5. Odluka o izradi Plana generalne regulacije prostora za deo područja Adica u Novom Sadu

6. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Veternik (lokalitet Ulica veternički breg i dr.)

7. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između ulica Futoške, Hajduk Veljkove, Rumenačke i Subotičkog bulevara u Novom Sadu (lokalitet između ulica Tarasa Ševčenka i Orlovića Pavla)

8. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Bukovac (zbog promene širine koridora dalekovoda 110 kV)

9. Odluka o izradi Plana detaljne regulacije radne zone između kanala i pruge Novi Sad – Sombor u Futogu

10. Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela područja Alibegovca, jugoistočno od Državnog puta IB-21 u Petrovaradinu

11. Odluka o izmeni Odluke o boravišnoj taksi

12. Odluka o dopuni Odluke o ostvarivanju potreba i interesa mladih u oblastima omladinskog sektora na teritoriji Grada Novog Sada

13. Izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad za 2018. godinu sa Redovnim godišnjim finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad za 2018. godinu

14. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad za 2018. godinu sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad za 2018. godinu

15. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2018. godinu

16. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2019. godinu

17. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2019. godinu

18. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad za 2019. godinu

19. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Pozorišta mladih, Novi Sad

20. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Apoteke Novi Sad

21. Rešenja Komisije za nazive delova naseljenih mesta i javnih službi Skupštine Grada Novog Sada:

– Rešenje o davanju naziva platou u Novom Sadu, broj 020-163/2019-I (Plato Melanije Bugarinović)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu, broj 020-164/2019-I (Ulica Ignaca Šena)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu, broj 020-165/2019-I (Ulica Miodraga Pavlovića)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Ledincima, broj 020-166/2019-I (Ulica Donje provalije)

22. Rešenje kojim se odobrava upotreba naziva Grada Novog Sada Asocijaciji sportskih veterana Novog Sada, u osnivanju

23. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o imenovanju direktora Doma zdravlja „Novi Sad“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Mihajlo Pupin“, Veternik

– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Mihajlo Pupin“, Veternik

– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Đura Jakšić“, Kać