Na današnjoj sednici Saveta za kulturu jednoglasno je prihvaćena Inicijativa Kola srpskih sestara Eparhije bačke, a zatim i Odluka o postavljanju spomen-ploče Jelici Belović Bernadžikovskoj u Novom Sadu. Spomen-ploča bila bi postavljena na unutrašnju stranu istočnog zida Uspenskog groblja. Jelica Belović Bernadžikovski je bila poznati pedagog, etnograf, muzeolog, književnica i prevodilac, najbolji poznavalac tkanja i veza na prelazu iz 19. u 20. vek. Radila je kao nastavnica u Mešovitoj građanskoj školi u Novom Sadu, sahranjena je na Uspenskom groblju, ali joj se ne zna grobno mesto.

Savet je prihvatio Inicijativu kao i Odluku o postavljanju spomen-ploče Nađ Beli, profesoru fizičkog vaspitanja u Elektrotehničkoj školi „Mihajlo Pupin“ u Novom Sadu, koji je poginuo kao pripadnik JNA 1992. godine. Inicijativa je potekla od Društva nastavnika fizičkog vaspitanja Novog Sada i Organizacije rezervnih vojnih starešina Grada Novog Sada, a spomen-ploča bi bila postavljena na dvorišnom, severoistočnom zidu Elektrotehničke škole „Mihajlo Pupin“.

Na sednici su razmatrane i upućene stručnim službama na dalje razmatranje Inicijativa za podizanje spomen-obeležja Nikoli Tesli u Novom Sadu, na predlog trinaest direktora ustanova kulture Novog Sada, zajedno sa predlogom Mladena Kecmana koji se lično obratio Predsedniku Republike i Inicijativa Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva, za podizanje biste dr Petera Švarca ispred Pasterovog zavoda u Novom Sadu.