Na današnjoj sednici Saveta za praćenje primene etičkog kodeksa razmatran je i jednoglasno usvojen spisak novoimenovanih i novopostavljenih lica u gradskim organima, javnim i javno komunalnim preduzećima, organizacijama i ustanovama čiji je osnivač Grad Novi Sad i gradskim upravama i službama Grada Novog Sada radi potpisivanja Izjave o prihvatanju obaveze poštovanja Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave u Srbiji za period od 01. januara 2018. godine do 09. septembra 2019. godine.

Etički kodeks sa Izjavom o prihvatanju obaveze poštovanja etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave biće upućeni svim novoimenovanim i novopostavljenim licima na potpis u narednom periodu.