На данашњој седници Савета за праћење примене етичког кодекса разматран је и једногласно усвојен списак новоименованих и новопостављених лица у градским органима, јавним и јавно комуналним предузећима, организацијама и установама чији је оснивач Град Нови Сад и градским управама и службама Града Новог Сада ради потписивања Изјаве о прихватању обавезе поштовања Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе у Србији за период од 01. јануара 2018. године до 09. септембра 2019. године.

Етички кодекс са Изјавом о прихватању обавезе поштовања етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе биће упућени свим новоименованим и новопостављеним лицима на потпис у наредном периоду.