Na današnjoj sednici Saveta za obrazovanje i sport razmatrani su i usvojeni Predlog odluke o mreži javnih ustanova koje obavljaju delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja na teritoriji Grada Novog Sada, Predlog odluke o finansijskoj podršci Fondu za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu, za školsku 2019/2020. godinu i Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 1. januar – 30. jun 2019. godine.

Predlogom odluke o mreži javnih predškolskih ustanova na teritoriji Grada Novog Sada utvrđuje se mreža javnih ustanova za obavljanje delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, kao i njihov broj i prostorni raspored.

Ovim Predlogom odluke propisuje se da mrežu javnih ustanova za obavljanje delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja čini osam ustanova, i to: ,,Riznica“ Petrovaradin, Jože Vlahovića 66, ,,Lastavica“ Veternik, Paunova 4, a u Novom Sadu ,,Miroslav Antić“, Janka Čmelika 87, ,,Plava zvezda“, Čenejska 50, ,,Jovan Jovanović Zmaj“, Bate Brkića 1/A, ,,Stari grad“, Pavla Simića 9, ,,Pčelica Maja“, Branimira Ćosića 40 i ,,Dečija planeta“, Narodnog fronta 42. Pored navedenih predškolskih ustanova, Predlogom odluke propisuje se da se delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom obavlja i u Školi za osnovno i srednje obrazovanje ,,Milan Petrović“. Predlogom odluke utvrđuje se da ove predškolske ustanove obavljaju delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece predškolskog uzrasta od šest meseci do polaska u školu, u skladu sa osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja i drugim programima i planovima, kao i delatnost kojom se obezbeđuje ishrana, nega, preventivno-zdravstvena i socijalna zaštita dece predškolskog uzrasta, u skladu sa zakonom.

Propisano je da će do početka rada mreže predškolskih ustanova, navedene aktivnosti obavljati Predškolska ustanova ,,Radosno detinjstvo“ Novi Sad, a da će nakon početka rada Centralne kuhinje, objekat kuhinje u Ulici Vojvođanskih brigada nastaviti sa radom, a objekat kuhinje na Bulevaru Evrope broj 31 će biti adaptiran za obavljanje delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja.