На данашњој седници Савета за образовање и спорт разматрани су и усвојени Предлог одлуке о мрежи јавних установа које обављају делатност предшколског васпитања и образовања на територији Града Новог Сада, Предлог одлуке о финансијској подршци Фонду за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду, за школску 2019/2020. годину и Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 1. јануар – 30. јун 2019. године.

Предлогом одлуке о мрежи јавних предшколских установа на територији Града Новог Сада утврђује се мрежа јавних установа за обављање делатности предшколског васпитања и образовања, као и њихов број и просторни распоред.

Овим Предлогом одлуке прописује се да мрежу јавних установа за обављање делатности предшколског васпитања и образовања чини осам установа, и то: ,,Ризница“ Петроварадин, Јоже Влаховића 66, ,,Ластавица“ Ветерник, Паунова 4, а у Новом Саду ,,Мирослав Антић“, Јанка Чмелика 87, ,,Плава звезда“, Ченејска 50, ,,Јован Јовановић Змај“, Бате Бркића 1/А, ,,Стари град“, Павла Симића 9, ,,Пчелица Маја“, Бранимира Ћосића 40 и ,,Дечија планета“, Народног фронта 42. Поред наведених предшколских установа, Предлогом одлуке прописује се да се делатност предшколског васпитања и образовања деце са сметњама у развоју и инвалидитетом обавља и у Школи за основно и средње образовање ,,Милан Петровић“. Предлогом одлуке утврђује се да ове предшколске установе обављају делатност предшколског васпитања и образовања деце предшколског узраста од шест месеци до поласка у школу, у складу са основама програма предшколског васпитања и образовања и другим програмима и плановима, као и делатност којом се обезбеђује исхрана, нега, превентивно-здравствена и социјална заштита деце предшколског узраста, у складу са законом.

Прописано је да ће до почетка рада мреже предшколских установа, наведене активности обављати Предшколска установа ,,Радосно детињство“ Нови Сад, а да ће након почетка рада Централне кухиње, објекат кухиње у Улици Војвођанских бригада наставити са радом, а објекат кухиње на Булевару Европе број 31 ће бити адаптиран за обављање делатности предшколског васпитања и образовања.