Na današnjoj sednici članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja većinom glasova su usvojili predloge plnova deteljne regulacije i to, prostora planiranog za arheološki park – zapadno od Bulevara Evrope u Novom Sadu, prostora u produžetku Leptirove ulice u Veterniku, dela centra u Petrovaradinu i radne zone „Sever IV“ u Novom Sadu.

Na današnjoj sednici prihvaćen je Predlog odluke o izradi Plana detaljne regulacije Limanskog parka u Novom Sadu, Predlog odluke o izradi plana generalne regulacije prostora južno od Radničke ulice u Novom Sadu, Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar – 30. jun 2019. godine i Godišnji likvidacioni izveštaj sa stanjem na dan 31. decembar 2018. godine Javnog preduzeća „Poslovni prostor“ Novi Sad – u likvidaciji, broj: 27/19 od 29. marta 2019. godine.

Savet je usvojio predloge odluka o izradi izmena i dopuna planova generalne regulacije i to, prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Ruđera Boškovića broj 16), naseljenog mesta Kać (lokalitet predškolske ustanove u Ulici Save Maleševa), zatim prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (lokalitet Stadiona „Karađorđe“ sa neposrednim okruženjem), kao i  prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (lokalitet u Ulici cara Dušana broj 2).

Prihvaćen je i upućen Skupštini grada na dalje razmatranje Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije centra Sremske Kamenice (lokalitet verskog objekta na Trgu kralja Petra I), Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije kompleksa Dečije bolnice i stanovanja na delu prostora između ulica Hajduk Veljkove i Futoške u Novom Sadu (lokalitet između ulica Hajduk Veljkove i dr Hempta) i Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije opštegradskog centra-centralne funkcije južno od Ulice Rade Kondića u Futogu (lokalitet na uglu ulica Rada Kondića i Prvomajske).