На данашњој седници чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања већином гласова су усвојили предлоге плнова детељне регулације и то, простора планираног за археолошки парк – западно од Булевара Европе у Новом Саду, простора у продужетку Лептирове улице у Ветернику, дела центра у Петроварадину и радне зоне „Север IV“ у Новом Саду.

На данашњој седници прихваћен је Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације Лиманског парка у Новом Саду, Предлог одлуке о изради плана генералне регулације простора јужно од Радничке улице у Новом Саду, Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар – 30. јун 2019. године и Годишњи ликвидациони извештај са стањем на дан 31. децембар 2018. године Јавног предузећа „Пословни простор“ Нови Сад – у ликвидацији, број: 27/19 од 29. марта 2019. године.

Савет је усвојио предлоге одлука о изради измена и допуна планова генералне регулације и то, простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет у Улици Руђера Бошковића број 16), насељеног места Каћ (локалитет предшколске установе у Улици Саве Малешева), затим простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет Стадиона „Карађорђе“ са непосредним окружењем), као и  простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет у Улици цара Душана број 2).

Прихваћен је и упућен Скупштини града на даље разматрање Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације центра Сремске Каменице (локалитет верског објекта на Тргу краља Петра I), Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса Дечије болнице и становања на делу простора између улица Хајдук Вељкове и Футошке у Новом Саду (локалитет између улица Хајдук Вељкове и др Хемпта) и Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације општеградског центра-централне функције јужно од Улице Раде Кондића у Футогу (локалитет на углу улица Рада Кондића и Првомајске).