Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici većinom glasova usvojili Predlog odluke o usvajanju Koncesionog akta za projektovanje, izgradnju, upravljanje i održavanje garaža na teritoriji Grada Novog Sada, Izveštaj o realizaciji Programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2019. godinu – tekuće subvencije, za period januar-jun 2019. godine i Izveštaj o realizaciji Programa finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2019. godini za period januar-jun 2019. godine.

Prihvaćeni su izveštaji o realizaciji Programa investicionih aktivnosti za period januar – jun 2019. godine, za JGSP „Novi Sad“, za JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i za JKP “Tržnica“ Novi Sad.

Na današnjoj sednici usvojeni su izveštaji o realizaciji Progrma investicionih aktivnosti i usluga za novosadska javno – komunalna preduzeća, za period 1. januar – 30 jun 2019. godine i to za „Čistoću“, Gradsko zelenilo“, „Lisje“ i „Zoohigijenu i veterinu“.

Savet je prihvatio Informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar – 30. jun 2019. godine, Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u 2019. godini, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i završni račun Agencije za energetiku Grada Novog Sada za 2018. godinu i Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju komunalne radne organizacije „Gradsko zelenilo“ u Novom Sadu, kao javnog komunalnog preduzeća

Članovi Saveta su usvojili i predloge rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja za 2019. godinu novosadskih javnih preduzeća  i to za JKP „Tržnicu“, JKP „Vodovod i kanalizaciju“, JKP „Gradsko zelenilo“, JKP „Informatiku“, JKP „Put“ i JGSP „Novi Sad“.