Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова усвојили Предлог одлуке о усвајању Концесионог акта за пројектовање, изградњу, управљање и одржавање гаража на територији Града Новог Сада, Извештај о реализацији Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2019. годину – текуће субвенције, за период јануар-јун 2019. године и Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2019. години за период јануар-јун 2019. године.

Прихваћени су извештаји о реализацији Програма инвестиционих активности за период јануар – јун 2019. године, за ЈГСП „Нови Сад“, за ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад и за ЈКП “Тржница“ Нови Сад.

На данашњој седници усвојени су извештаји о реализацији Прогрма инвестиционих активности и услуга за новосадска јавно – комунална предузећа, за период 1. јануар – 30 јун 2019. године и то за „Чистоћу“, Градско зеленило“, „Лисје“ и „Зоохигијену и ветерину“.

Савет је прихватио Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар – 30. јун 2019. године, Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2019. години, Предлог решења о давању сагласности на Извештај о раду и завршни рачун Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2018. годину и Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа

Чланови Савета су усвојили и предлоге решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања за 2019. годину новосадских јавних предузећа  и то за ЈКП „Тржницу“, ЈКП „Водовод и канализацију“, ЈКП „Градско зеленило“, ЈКП „Информатику“, ЈКП „Пут“ и ЈГСП „Нови Сад“.