Na današnjoj sednici Saveta za obrazovanje i sport razmatran je Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za period od 1. januara do 30. juna 2019. godine.

U Izveštaju je navedeno da su realizovane aktivnosti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za period od 1. januara do 30. juna 2019. godine u okviru mašinskih radova na objektu – radovi na zameni toplovoda na trasi borilačke dvorane u vrednosti od 2 miliona dinara i radovi na zameni automatike podnog i radijatorskog grejanja na zatvorenim bazenima takođe u vrednosti 2 miliona dinara.

Deo Izveštaja odnosi se i na nabavku i ugradnju suvog transformatora i automatskih čistača bazena, kao i nabavke pokretnih košarkaških konstrukcija, aluminijumskih golova i peščanog filtera malog bazena.

Članice i članovi su jednoglasno prihvatili Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za period od 1. januara do 30. juna 2019. godine, a on će biti upućen Skupštini na dalje razmatranje i usvajanje.