На данашњој седници Савета за образовање и спорт разматран је Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за период од 1. јануара до 30. јуна 2019. године.

У Извештају је наведено да су реализоване активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за период од 1. јануара до 30. јуна 2019. године у оквиру машинских радова на објекту – радови на замени топловода на траси борилачке дворане у вредности од 2 милиона динара и радови на замени аутоматике подног и радијаторског грејања на затвореним базенима такође у вредности 2 милиона динара.

Део Извештаја односи се и на набавку и уградњу сувог трансформатора и аутоматских чистача базена, као и набавке покретних кошаркашких конструкција, алуминијумских голова и пешчаног филтера малог базена.

Чланице и чланови су једногласно прихватили Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за период од 1. јануара до 30. јуна 2019. године, а он ће бити упућен Скупштини на даље разматрање и усвајање.