Info dani u cilju predstavljanja podrške lokalnim samoupravama u oblasti upravljanja ljudskim resursima, održani su danas u Skupštini Grada Novog Sada. Info dani, koje sprovodi Savet Evrope, u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalne konferencije gradova i opština, organizuju se u 50 lokalnih samouprava u cilju unapređenja funkcije upravljanja ljudskim resursima kroz primenu posebno razvijenog instrumenta namenjenog jačanju kapaciteta zaposlenih na lokalnom nivou, takozvanog paketa podrške.26-09-19-1

Info dani održavaju se u okviru zajedničkog projekta Saveta Evrope i Evropske Unije “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2”, a prisutnima u gradskom parlmentu danas se obratio predsednik Skupštine Grada Novog Sada Zdravko Jelušić, poručivši da je ovo dokaz jedne uspešne saradnje između Saveta Evrope i Grada Novog Sada.

– Poslovi kojima se bavimo jesu poslovi okrenuti građanima i ljudski resursi su temelj dobrog odnosa građana i dobre samouprave. Da bi u tome bili još uspešniji moraćemo svi da učimo iz najboljih evropskih praksi i ovo je dobra prilika za to – istakao je predsednik novosadske Skupštine Zdravko Jelušić.

Predsednik Skupštine grada dodao je da je podrška Saveta Evrope i Stalne konferencije gradova i opština više nego značajna za Novi Sad, te da će se to nastaviti i ubuduće, posebno “kada možemo unaprediti našu uslugu prema građanima”.26-09-19-2

Projekat zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a šef Misije Saveta Evrope Tobijas Flesenkemper objasnio je značaj ovog projekta.

– Važnost lokalne samouprave ogleda se u tome što ona pruža usluge građanima sa jedne strane, a sa druge strane omogućava im pristup pravima. Funkcionalna lokalna samouprava je vrlo bitna da bi se građanima omogućile usluge koje će im garantovati prava, poput socijalne zaštite, zdravstva, obrazovanja. Javnu upravu čine ljudi i veoma je važno da se ulaže u te ljude – precizirao je Flesenkemper.

Paket podrške opštinskim i gradskim upravama podrazumeva pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u ključnim prioritetnim oblastima upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj upravi, u skladu sa Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i podzakonskim aktima relevantnim za ovu oblast. Jelena Ljubinković iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave izjavila je da je projekat veoma bitan za Ministrastvo, imajući u vidu da aktivnosti koje si definisane samim projektom predstavljaju dalji korak i jedan segment u reformi javne uprave.26-09-19-3

– Važnost projekta se ogleda i u tome što se njime na posredna način ostvaruju ciljevi koji su zadati Strategijom reforme javne uprave. On pruža nemerljivu podršku unapređenju pravnog i strateškog okvira upravljanja i razvoja ljudskim resursima, kako na lokalnom tako i na centralnom nivou – podvukla je Ljubinković.

Menadžer projeta Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi, faza 2, Savet Evrope Aleksandar Jovanović istakao je da je krajnji cilj imati najbolje ljude na najboljim mestima u javnoj administraciji, “što će kao krajnji rezultat da da dobre usluge za građane”.26-09-19-4

– Da bi sistem funkcionisao potrebno je imati ocenjivanje zaposlenih, evoluaciju njihovog rada, kvalitetne opise posla, istraživanje potrebe za obukama i obezbeđivanje obuka za zaposlene – pojasnio je Jovanović.

Prisutnima na predstavljanju obratili su se i predstavnica projekta “AR Visibility and Communication” Suzana Trninić i Marko Tomašević ispred Stalne konferencije gradova i opština. Info dani, pored Novog Sada, organizovani su u Nišu, Kragujevcu i Beogradu.