Članovi Saveta za kulturu na današnjoj sednici razmatrali su i većinom glasova prihvatili predloge rešenja o davanju saglasnosti na odluke o izmenama i dopunama programa rada gradskih ustanova kulture. Među prihvaćenim predlozima rešenja su Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada “Novosadskog pozorišta – Újvidéki Szinház”, Novi Sad za 2019. godinu, potom Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2019. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2019. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Kulturnog centra „Rumenka“, Rumenka za 2019. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2019. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad za 2019. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2019. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin za 2019. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i   dopunama Programa rada Pozorišta mladih, Novi Sad za 2019. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2019. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad za 2019. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“, Futog za 2019. godinu i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Kisač“, Kisač za 2019. godinu.

Članovi Saveta takođe su prihvatili Predlog odluke o postavljanju spomen-ploče Nađ Beli u Novom Sadu, utvrđen na sednici Saveta za kulturu 27. avgusta ove godine i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.