Чланови Савета за културу на данашњој седници разматрали су и већином гласова прихватили предлоге решења о давању сагласности на одлуке о изменама и допунама програма рада градских установа културе. Међу прихваћеним предлозима решења су Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допуни Програмa рада “Новосадског позоришта – Újvidéki Szinház”, Нови Сад за 2019. годину, потом Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Стеријиног позорја, Нови Сад за 2019. годину, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2019. годину, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Културног центра „Руменка“, Руменка за 2019. годину, Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2019. годину, Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад за 2019. годину, Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад за 2019. годину, Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин за 2019. годину, Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама и   допунама Програмa рада Позоришта младих, Нови Сад за 2019. годину, Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2019. годину, Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допуни Програмa рада Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад за 2019. годину, Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог за 2019. годину и Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач за 2019. годину.

Чланови Савета такође су прихватили Предлог одлуке о постављању спомен-плоче Нађ Бели у Новом Саду, утврђен на седници Савета за културу 27. августа ове године и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.