Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja prihvatili su danas većinom glasova Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenih mesta Ledinci i Stari Ledinci (lokalitet SPC na potesu Klisa i dr.) i uputili ga Skupštini grada na razmatranje.

Na današnjoj sednici većinom glasova Saveta prihvaćeni su i Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije Sremske Kamenice sa okruženjem (zbog promene širine koridora dalekovoda 110kV), potom Predlog odluke o Programu stambene podrške za ostvarivanje pomoći za ozakonjenje stana ili porodične kuće, Predlog odluke o Programu stambene podrške dodelom stana ili porodične kuće u javnoj svojini Grada Novog Sada, kao i Predlog odluke o Programu stambene podrške kupovinom stana u javnoj svojini Grada Novog Sada.

Većinom glasova prihvaćeni su i Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti za 2019. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora “Stan” Novi Sad o raspodeli dobiti za 2018. godinu, Predlog rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Predškolskoj ustanovi “Radosno detinjstvo” Novi Sad i Predlog rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Kulturnom centru Novog Sada.

Prihvaćeni predlozi upućeni su Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.