Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања прихватили су данас већином гласова Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељених места Лединци и Стари Лединци (локалитет СПЦ на потесу Клиса и др.) и упутили га Скупштини града на разматрање.

На данашњој седници већином гласова Савета прихваћени су и Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације Сремске Каменице са окружењем (због промене ширине коридора далековода 110kV), потом Предлог одлуке о Програму стамбене подршке за остваривање помоћи за озакоњење стана или породичне куће, Предлог одлуке о Програму стамбене подршке доделом стана или породичне куће у јавној својини Града Новог Сада, као и Предлог одлуке о Програму стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада.

Већином гласова прихваћени су и Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности за 2019. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора “Стан” Нови Сад о расподели добити за 2018. годину, Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Предшколској установи “Радосно детињство” Нови Сад и Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Културном центру Новог Сада.

Прихваћени предлози упућени су Скупштини Града Новог Сада на разматрање.