Članovi Saveta za ekonomski razvoj grada prihvatili su većinom glasova Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i Programom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2019. godinu i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Kako je navedeno u Predlogu rešenja, izvršene su neophodne izmene Programa, a sve u cilju unapređenja kvaliteta turističke ponude Grada Novog Sada. U delu programa koji se odnosi na Finansijski plan Turističke organizacije Grada Novog Sada za 2019. godinu izvršene su izmene koje se odnose na prihode iz budžeta Grada Novog Sada, a koji se uvećavaju za iznos od 184.024,00 dinara i sada iznose 73.502.235,00 dinara. Planirani iznos sredstava iz boravišne takse u iznosu od 50.000.000,00 dinara ostaje nepromenjen.

O prihvaćenom predlogu raspravljaće odbornici i odbornice na sednici Skupštine Grada Novog Sada u petak, 18. oktobra.