Чланови Савета за економски развој града прихватили су већином гласова Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и Програмом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2019. годину и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Како је наведено у Предлогу решења, извршене су неопходне измене Програма, а све у циљу унапређења квалитета туристичке понуде Града Новог Сада. У делу програма који се односи на Финансијски план Туристичке организације Града Новог Сада за 2019. годину извршене су измене које се односе на приходе из буџета Града Новог Сада, а који се увећавају за износ од 184.024,00 динара и сада износе 73.502.235,00 динара. Планирани износ средстава из боравишне таксе у износу од 50.000.000,00 динара остаје непромењен.

О прихваћеном предлогу расправљаће одборници и одборнице на седници Скупштине Града Новог Сада у петак, 18. октобра.