Danas je održana LV sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su doneta sledeća akta:

1. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2019. godinu

2. Odluka o izmenama Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2019. godinu

3. Odluka o izmenama Odluke o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2019. godini

4. Odluka o izmenama Odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2019. godinu

5. Odluka o izmeni Programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2019. godinu – tekuće subvencije

6. Plan generalne regulacije prostora za deo područja Adice u Novom Sadu

7. Plan detaljne regulacije blokova oko Ulice cara Dušana u Novom Sadu

8. Plan detaljne regulacije zone male privrede u Futogu

9. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenih mesta Ledinci i Stari Ledinci (lokalitet SPC na potesu Klisa i dr.)

10. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između ulica Futoške, Hajduk Veljkove, Rumenačke i Subotičkog bulevara u Novom Sadu (lokalitet Poliklinike, u okviru Kliničkog centra Vojvodine)

11. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (lokalitet Medicinske škole „7. april“ i drugi)

12. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije zone rekonstrukcije u nasleđenim ambijentalnim celinama u Novom Sadu (lokalitet na parceli broj 8550/1 KO Novi Sad I)

13. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije Sremske Kamenice sa okruženjem (zbog promene širine koridora dalekovoda 110kV)

14. Odluka o izradi plana detaljne regulacije dela Avijatičarskog naselja i Detelinare u Novom Sadu

15. Odluka o izradi plana detaljne regulacije prostora za poslovanje i stanovanje severno od Bulevara vojvode Stepe u Novom Sadu

16. Odluka o izradi plana detaljne regulacije dela područja planiranog za poslovanje sekundarnog i tercijarnog sektora, severoistočno od planirane obilaznice u Veterniku

17. Odluka o izradi plana detaljne regulacije prostora za poslovanje na ulaznim pravcima uz Ulicu Školska u Veterniku

18. Odluka o izradi plana detaljne regulacije dela područja Alibegovca, jugoistočno od puta na katastarskoj parceli broj 4497 KO Petrovaradin u Petrovaradinu

19. Odluka o zabrani korišćenja plastičnih kesa na mestu prodaje roba i usluga

20. Odluka o izmeni Odluke o boravišnoj taksi

21. Odluka o izmeni i dopuni Odluke o javnom prevozu putnika na teritoriji Grada Novog Sada

22. Odluka o izmeni Odluke o dodeli stana ili porodične kuće kao vid stambene podrške

23. Odluka o utvrđivanju prioritetnih korisnika stambene podrške

24. Odluka o finansiranju programa stambene podrške Grada Novog Sada u 2019. godini

25. Odluka o Programu stambene podrške za ostvarivanje pomoći za ozakonjenje stana ili porodične kuće

26. Odluka o Programu stambene podrške dodelom stana ili porodične kuće u javnoj svojini Grada Novog Sada

27. Odluka o Programu stambene podrške  kupovinom stana u javnoj svojini Grada Novog Sada

28. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2019. godinu – za period od 1. januara do 30. juna 2019. godine

29. Šestomesečni izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2019. godinu

30. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2019. godinu

31. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2019. godinu

32. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2019. godinu

33. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2019. godinu

34. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti za 2019. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada

35. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2019. godinu

36. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2019. godinu

37. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2019. godinu

38. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2019. godinu

39. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2019. godinu

40. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2019. godinu

41. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i Programom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2019. godinu

42. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Stambene agencije Grada Novog Sada za 2019. godinu

43. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju procene vrednosti kapitala Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad

44. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad

45. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada “Novosadskog pozorišta – Újvidéki Szinház”, Novi Sad za 2019. godinu

46. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2019. godinu

47. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2019. godinu

48. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Kulturnog centra „Rumenka“, Rumenka za 2019. godinu

49. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2019. godinu

50. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad za 2019. godinu

51. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2019. godinu

52. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin za 2019. godinu

53. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i   dopunama Programa rada Pozorišta mladih, Novi Sad za 2019. godinu

54. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2019. godinu

55. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad za 2019. godinu

56. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“, Futog za 2019. godinu

57. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Kisač“, Kisač za 2019. godinu

58. Odluka o postavljanju spomen-ploče Nađ Beli u Novom Sadu

59. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2018. godinu

60. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora  Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2018.godinu

61. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2018. godinu

62. Godišnji likvidacioni izveštaj sa stanjem na dan 31. decembar 2018. godine Javnog preduzeća „Zavod za izgradnju Grada“ u Novom Sadu – u likvidaciji, broj: 93/2019 od 26.03.2019. godine

63. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Predškolskoj ustanovi „Radosno detinjstvo“ Novi Sad

64. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Kulturnom centru Novog Sada

65. Odluka o konverziji potraživanja Grada Novog Sada u udeo Grada Novog Sada u kapitalu privrednog društva „Simpo“ a.d. Vranje

66. Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad sa tekstom oglasa o javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad

67. Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Grada Novog Sada

68. Rešenje Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije „Laza Kostić“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Medicinske škole „7. april“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za dizajn „Bogdan Šuput“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju tri člana Školskog odbora Tehničke škole „Pavle Savić“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Poljoprivredne škole sa domom učenika, Futog

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Ivan Gundulić“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Školskog odbora Osnovne muzičke škole „Josip Slavenski“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Školskog odbora Osnovne škole „Dušan Radović“, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti dva člana Upravnog odbora Apoteke Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Apoteke Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika i članova Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju spomen-ploče Jelici Belović Bernadžikovskoj u Novom Sadu

– Rešenje o razrešenju i izboru člana Saveta za kulturu

– Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin