Koordinaciono telo za borbu protiv nasilja u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Grada Novog Sada predložilo je na današnjoj sednici niz mera i aktivnosti koje imaju za cilj efikasniju borbu i preventivnu zaštitu dece i omladine od konzumiranja psihoaktivnih supstanci, a jedna od njih je anonimna elektronska anketa koja će biti upućena školama i učenicima.

– Učenici su jako osetljiva kategorija lako podložna štetnim uticajima okoline. Upravo u cilju nastavka borbe protiv droge i alkohola kod mladih, a radi preduzimanja preventivnih mera, Koordinaciono telo za borbu protiv nasilja u osnovnim i srednjim školama, sačinilo je anketu koja će nam pomoći da iz prve ruke dobijemo informacije vezane za ovu temu. Anketa je anonimna i ekektronska, što znači da neće iziskivati troškove organizovanja i obrade podataka. Očekujemo dobru podršku škola, jer nam najbolji interes dece i mladih mora biti prioritet – izjavio je predsednik Koordinacionog tela za borbu protiv nasilja u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Grada Novog Sada i član Gradskog veća za obrazovanje mr Vladimir Jelić.

Na današnjoj sednici je dogovoreno da će članovi Koordinacionog tela, a u cilju sprečavanja nasilja, organizovati posete školama da bi se na licu mesta upoznali sa bezbednosnim problemima i izazovima. Kako bi se podigla svest o zdravijoj životnoj okolini kod mladih, Koordinaciono telo će realizovati i ekološki projekat koji je je deo Akcionog plana za sprečavanje nasilja u školama.