Координационо тело за борбу против насиља у основним и средњим школама на територији Града Новог Сада предложило је на данашњој седници низ мера и активности које имају за циљ ефикаснију борбу и превентивну заштиту деце и омладине од конзумирања психоактивних супстанци, а једна од њих је анонимна електронска анкета која ће бити упућена школама и ученицима.

– Ученици су јако осетљива категорија лако подложна штетним утицајима околине. Управо у циљу наставка борбе против дроге и алкохола код младих, а ради предузимања превентивних мера, Координационо тело за борбу против насиља у основним и средњим школама, сачинило је анкету која ће нам помоћи да из прве руке добијемо информације везане за ову тему. Анкета је анонимна и екектронска, што значи да неће изискивати трошкове организовања и обраде података. Очекујемо добру подршку школа, јер нам најбољи интерес деце и младих мора бити приоритет – изјавио је председник Координационог тела за борбу против насиља у основним и средњим школама на територији Града Новог Сада и члан Градског већа за образовање мр Владимир Јелић.

На данашњој седници је договорено да ће чланови Координационог тела, а у циљу спречавања насиља, организовати посете школама да би се на лицу места упознали са безбедносним проблемима и изазовима. Како би се подигла свест о здравијој животној околини код младих, Координационо тело ће реализовати и еколошки пројекат који је је део Акционог плана за спречавање насиља у школама.