Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja na današnjoj sednici većinom glasova prihvatili su Predlog rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Ustanovi za kulturu i obrazovanje Kulturni centar “Kisač” Kisač i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje. Članovi Saveta većinom glasova prihvatili su i Predlog rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad i takođe ga uputili Skupštini grada na razmatranje.

O prihvaćenim predlozima raspravljaće odbornici i odbornice na sednici gradskog parlamenta, koja je zakazana za sredu, 27. novembra.