Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања на данашњој седници вeћином гласова прихватили су Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Установи за културу и образовање Културни центар “Кисач” Кисач и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање. Чланови Савета већином гласова прихватили су и Предлог решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Заводу за хитну медицинску помоћ Нови Сад и такође га упутили Скупштини града на разматрање.

О прихваћеним предлозима расправљаће одборници и одборнице на седници градског парламента, која је заказана за среду, 27. новембра.