Danas je održana LVII sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su doneta sledeća akta:

1. Izveštaj o izvršenju budžeta Grada Novog Sada u periodu od 1. januara do 30. septembra 2019. godine

2. Odluka o izradi Plana generalne regulacije centra u Veterniku

3. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Malog Limana u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Maksima Gorkog br. 21 i 23)

4. Odluka o Komunalnoj miliciji

5. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o određivanju zona na teritoriji Grada Novog Sada sa koeficijentima za nepokretnosti u zonama za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu

6. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada

7. Odluka o utvrđivanju kriterijuma za umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga porodicama sa troje i više dece u 2020. godini

8. Odluka o izradi Regionalnog plana upravljanja otpadom za Grad Novi Sad i opštine Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Temerin i Vrbas za period od 2019-2028. godine

9. Odluka kojom se predlaže otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije u javnu svojinu Grada Novog Sada

10. Odluka o obrazovanju Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju spomen-ploče Nađ Beli u Novom Sadu

11. Izveštaj o realizaciji Programa sprovođenja mera tehničke zaštite objekata u sastavu prostorno kulturno-istorijske celine Gornja i donja Tvrđava sa podgrađem u Petrovaradinu

12. Izveštaj o realizaciji Programa sprovođenja mera tehničke zaštite na kulturnim dobrima i dobrima koja uživaju prethodnu zaštitu u Gradu Novom Sadu u 2018. godini

13. Program sprovođenja mera tehničke zaštite na kulturnim dobrima u Gradu Novom Sadu

14. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa rada i razvoja Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad za 2019. godinu

15. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Ustanovi za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Kisač“ Kisač

16. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad

17. Analiza „Zdravstveno stanje stanovništva Grada Novog Sada 2018. godine“ Instituta za javno zdravlje Vojvodine

18. Odluka o pokretanju inicijative za ispravku naziva naseljenog mesta na teritoriji Grada Novog Sada

19. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o imenovanju direktora Pozorišta mladih, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Pozorišta mladih, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ sa domom učenika, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ sa domom učenika, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Školskog odbora Srednje mašinske škole, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju direktora Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Doma zdravlja „Novi Sad“, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Doma zdravlja „Novi Sad“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Grada Novog Sada

– Rešenje o prestanku funkcije zamenika gradskog pravobranioca

– Rešenje o postavljenju zamenika gradskog pravobranioca

– Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Školskog odbora Srednje škole „Svetozar Miletić“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Aleksa Šantić“, Stepanovićevo

– Rešenje o prestanku dužnosti i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Petefi Šandor“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika i članova Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju spomen-ploče Nađ Beli u Novom Sadu

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Elektrotehničke škole „Mihajlo Pupin“, Novi Sad