Komisiji za predstavke i predloge na današnjoj sednici obratio se predstavnik stanara zgrade u Bulevaru cara Lazara broj 71 sa nekoliko predstavki. Prema njegovim rečima stanari ove zgrade već duže vreme imaju problem sa parkiranjem, jer se mesta za parkiranje ne naplaćuju pa ih koriste zaposleni u obližnjim firmama. Zbog toga stanari često nemaju gde da parkiraju, pa je njihov predlog da JKP „Parking servis“ izvrši „zoniranje“ parkinga, a da građani koji tu žive dobiju svoje stanarske karte. Kao jedan od problema naveli su i oštećeni mobilijar na postojećem dečijem igralištu i neispravnu svetiljku na samom ulazu u zgradu. Komisija će sve ove predstavke uputiti nadležnim institucijama na razmatranje i rešavanje.

Na sednici su razmatrani i pristigli odgovori na ranije predstavke, među kojima je i odgovor Saveta MZ „Petrovaradin“ u kojem je navedeno da su se u više navrata, po zahtevima sugrađana, obraćali nadležnima da se uredi Ulica Aleksandra Ostrovskog, ali da nisu dobili ni jedan pisani odgovor koji bi ukazao da će ta ulica biti uređena. U njihovom odgovoru dalje se kaže da su oni i u Program radova na uređivanju gradskog građevinskog zemljišta na području MZ „Petrovaradin“ za 2020. godinu uvrstili pomenutu ulicu sa zahtevom da se urede pešačke staze.

Svi pristigli odgovori na ranije podnete predstavke biće prosleđeni na adrese podnosilaca.