Комисији за представке и предлоге на данашњој седници обратио се представник станара зграде у Булевару цара Лазара број 71 са неколико представки. Према његовим речима станари ове зграде већ дуже време имају проблем са паркирањем, јер се места за паркирање не наплаћују па их користе запослени у оближњим фирмама. Због тога станари често немају где да паркирају, па је њихов предлог да ЈКП „Паркинг сервис“ изврши „зонирање“ паркинга, а да грађани који ту живе добију своје станарске карте. Као један од проблема навели су и оштећени мобилијар на постојећем дечијем игралишту и неисправну светиљку на самом улазу у зграду. Комисија ће све ове представке упутити надлежним институцијама на разматрање и решавање.

На седници су разматрани и пристигли одговори на раније представке, међу којима је и одговор Савета МЗ „Петроварадин“ у којем је наведено да су се у више наврата, по захтевима суграђана, обраћали надлежнима да се уреди Улица Александра Островског, али да нису добили ни један писани одговор који би указао да ће та улица бити уређена. У њиховом одговору даље се каже да су они и у Програм радова на уређивању градског грађевинског земљишта на подручју МЗ „Петроварадин“ за 2020. годину уврстили поменуту улицу са захтевом да се уреде пешачке стазе.

Сви пристигли одговори на раније поднете представке биће прослеђени на адресе подносилаца.