Članovi Saveta za kulturu na današnjoj sednici većinom glasova prihvatili su predloge rešenja o davanju saglasnosti na programe rada ustanova kulture Grada Novog Sada za 2020. godinu.

Među prihvaćenim predlozima su Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad za 2020. godinu, potom Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Pozorišta mladih, Novi Sad za 2020. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada “Novosadskog pozorišta – Újvidéki Szinház”, Novi Sad za 2020. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2020. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2020. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad za 2020. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2020. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2020. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2020. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar “Mladost”, Futog za 2020. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar “Kisač”, Kisač za 2020. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Kulturnog centra “Rumenka”, Rumenka za 2020. godinu i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za izradu tapiserija “Atelje 61”, Petrovaradin za 2020. godinu.

Prihvaćeni predlozi upućeni su Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.