Чланови Савета за културу на данашњој седници већином гласова прихватили су предлоге решења о давању сагласности на програме рада установа културе Града Новог Сада за 2020. годину.

Међу прихваћеним предлозима су Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад за 2020. годину, потом Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Позоришта младих, Нови Сад за 2020. годину, Предлог решења о давању сагласности на Програм рада “Новосадског позоришта – Újvidéki Szinház”, Нови Сад за 2020. годину, Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Стеријиног позорја, Нови Сад за 2020. годину, Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2020. годину, Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад за 2020. годину, Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2020. годину, Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад за 2020. годину, Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2020. годину, Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Установе за културу и образовање Културни центар “Младост”, Футог за 2020. годину, Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Установе за културу и образовање Културни центар “Кисач”, Кисач за 2020. годину, Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Културног центра “Руменка”, Руменка за 2020. годину и Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Установе за израду таписерија “Атеље 61”, Петроварадин за 2020. годину.

Прихваћени предлози упућени су Скупштини Града Новог Сада на разматрање.