Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja na današnjoj sednici većinom glasova prihvatili su Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti za 2019. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko pravne poslove Grada Novog Sada i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Na današnjoj sednici prihvaćeni su i Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar – 30. septembar 2019. godine, potom Predlog odluke o Programu investicionih aktivnosti JKP za održavanje stambenih i poslovnih prostora “Stan” Novi Sad za 2020. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP za održavanje stambenih i poslovnih prostora “Stan” Novi Sad za 2020. godinu, kao Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Stambene agencije Grada Novog Sada za 2020. godinu.

Članovi Saveta, većinom glasova, prihvatili su Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije Malog Limana u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Maksima Gorkog broj 49), Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu zapadno od Subotičkog bulevara i severno od Bulevara vojvode Stepe u Novom Sadu (lokalitet atletskog stadiona i dr.), Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije dela bloka muzeja i Riblje pijace u Novom Sadu, Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu zapadno od Subotičkog bulevara i severno od Bulevara vojvode Stepe u Novom Sadu (zbog promene širine koridora dalekovoda 110kV) i Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije stanovanja “Avijatičarsko naselje” u Novom Sadu.

O prihvaćenim predlozima raspravljaće odbornici i odbornice na sednici Skupštine grada zakazanoj za četvrtak, 12. decembra.