Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања на данашњој седници већином гласова прихватили су Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности за 2019. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско правне послове Града Новог Сада и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

На данашњој седници прихваћени су и Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар – 30. септембар 2019. године, потом Предлог одлуке о Програму инвестиционих активности ЈКП за одржавање стамбених и пословних простора “Стан” Нови Сад за 2020. годину, Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП за одржавање стамбених и пословних простора “Стан” Нови Сад за 2020. годину, као Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Стамбене агенције Града Новог Сада за 2020. годину.

Чланови Савета, већином гласова, прихватили су Предлог одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације Малог Лимана у Новом Саду (локалитет у Улици Максима Горког број 49), Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену западно од Суботичког булевара и северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду (локалитет атлетског стадиона и др.), Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације дела блока музеја и Рибље пијаце у Новом Саду, Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену западно од Суботичког булевара и северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду (због промене ширине коридора далековода 110kV) и Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације становања “Авијатичарско насеље” у Новом Саду.

О прихваћеним предлозима расправљаће одборници и одборнице на седници Скупштине града заказаној за четвртак, 12. децембра.